l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Prezentace k dostavbě dálnice D7

31. 5. 2021
Téměř dvě desítky starostů a zástupců firem a organizací dotčených výstavbou dálnice D7 se zúčastnily online prezentace k přípravě posledních úseků. Online jednání se zástupci obcí, organizací a firem, jichž se týká zahájení výstavby posledních pěti úseků dálnice D7 od Slaného po Postoloprty, zorganizovala chomutovská Správa Ředitelství silnic a dálnic. Cílem setkání bylo prezentovat přípravu a realizaci dálnice co nejširšímu počtu účastníků, a to s ohledem na doznívající pandemická opatření. „Věřím, že to bylo naposledy, co jsme byli nuceni uspořádat takovéto důležité jednání pouze přes  internet. Příští koordinační jednání se budeme snažit zorganizovat opět přímo v dotčených městech, ať už tradičně v Lounech, nebo třeba ve Slaném, kde v tuto chvíli naplno běží příprava tří úseků dálnice,“ říká ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Přípravu tzv. slánského úseku má na starost Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, který hodlá navázat stejným způsobem na pravidelná a zaběhlá koordinační setkání.
Během hodinové prezentace detailně představil hlavní koordinátor přípravy dálnice D7 Václav Marvan ze společnosti Komovia postup přípravy a realizace všech  nedokončených úseků dálnice mezi Slaným a Chomutovem. V závěru prezentace přítomné seznámil ještě s plánem výstavby nových odpočívek, které jsou nedílnou součástí nového tahu, a to od Prahy až po hranice s Německem na Hoře Svatého Šebestiána. Součástí dálnice dále budou dvě střediska správy a údržby dálnic, a to pravděpodobně u Slaného a Všehrd. Ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský ke konci jednání představil ještě mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji a poukázal na to, že ŘSD koordinuje veškeré opravy s vazbou na další akce kraje či jiných investorů. Cílem ŘSD je v tuto chvíli zejména nezatěžovat opravami silnici I/7 s ohledem na aktuální výstavbu dálnice D7. Detailní prezentaci na závěr kladně zhodnotil starosta Loun Pavel Janda, který dlouhodobě oceňuje aktivní přístup a předávání informací ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. Prezentace je v původním znění ke stažení zde.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR