l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Pracuje se na mnoha objektech

27. 6. 2022
Stavba dalšího 6 km dlouhého úseku dálnice D7 kolem Loun nadále intenzivně pokračuje. ŘSD plánuje zprovoznit první polovinu dálnice (nově vybudovaný pás budoucí D7) v říjnu 2022. Na hlavní trase aktuálně probíhají montáže odvodnění drenáží, dále kabelové vedení pro systémy SOS či realizace aktivních zón. Mezi další činnosti patří pokládka ochranné vrstvy štěrkodrtě a odvodňovací prvky, jako jsou žlaby. Na mostech se realizují izolace a římsy, pod mosty probíhá odláždění a terénní úpravy. Dále pokračuje stavba středové kanalizace a na konci úseku směrem na Prahu pak v rámci pilotové stěny probíhají zemní práce a provádí se základový trám.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR