l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce na stavbě ovlivnila pandemie

15. 7. 2021
Stavební práce na novém úseku D7 kolem Panenského Týnce zbrzdila pandemie koronaviru. Původní termín zprovoznění plánovaný na říjen letošního roku tak bude posunut. V případě, že se nevyskytnou další nepříznivé fyzické a klimatické podmínky, tak ŘSD předpokládá zprovoznění 3,5 km dlouhého úseku dálnice (ve čtyřech pruzích) ke konci letošního roku. Ke zdržení stavby došlo z několika důvodů, které ŘSD nemohlo nikterak ovlivnit, Jedná se zejména o pandemii, kdy se dodavatelské firmy potýkaly s nedostatkem pracovníků. ŘSD počítá s tím, že nastalé zdržení se do konce roku podaří eliminovat. Aktuálně se stále pracuje na dvou nových pruzích D7 ve směru na Prahu. Jakmile budou hotové, převede se na ně doprava a současná silnice I/7 se přestaví na zbylé dva dálniční pruhy ve směru na Louny. Záběry ze stavby si lze prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=EKVcvlMhQ5s
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR