l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Práce na obchvatu Loun se již rozjely

9. 9. 2020
Přípravná fáze byla úspěšně zakončena, a tak nic nebránilo tomu, aby byly zahájeny práce na stavbě dalšího úseku dálnice D7. Nově se začala realizovat část kolem města Louny, a to v délce 6,1 km. Během následující dvou let dojde ke zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na směrově rozdělenou dálnici D7. Předání staveniště vítěznému sdružení zhotovitelů (Eurovia a Herkul) proběhlo 30. července. 2020, přičemž k zahájení prací došlo 3. srpna. 2020. Oficiální slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 11. září 2020.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR