l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Povolení mají i další objekty

9. 6. 2020
Před pár dny vydalo Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení na hlavní objekty u stavby "D7 Chlumčany, zkapacitnění". Ještě než se tak stalo, dostalo zelenou i 22 menších stavebních objektů, které jsou však pro stavbu neméně důležité. Mezi těmito objekty jsou např. přeložky silnic nižších tříd či polních cest. Povolení vydal 22. 5. 2020 stavební úřad v Lounech, přičemž stanovil 21 podmínek pro provedení stavby. K vydání došlo zhruba dva měsíce od zahájení stavebního řízení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR