l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Postoloprty mají peníze na stěhování hřiště kvůli D7

17. 9. 2020
Kvůli plánované stavbě dálnice D7 kolem Postoloprt musí dojít k přesunu stávajícího fotbalového hřiště. Město má již k dispozici potřebných 60 milionů korun, za něž přemístí jak hřiště, tak zejména jeho zázemí. Přesun zeleného pažitu by mohl začít ještě letos. Hřiště se posune o cca 30 m od současné silnice I/7 spojující Prahu a Chomutov (směrem do stávající lesnaté stráně). Postaví se nové zázemí pro fotbalisty, včetně tribuny pro diváky. Stavba má již stavební povolení. Dokončena je i zadávací dokumentace potřebná k výběrovému řízení na firmu, která práce provede. Nový areál by měl být hotový nejpozději do konce roku 2022. Současné budovy u hřiště zůstanou stát do doby, než ŘSD zahájí stavbu úseku D7. 
Necelý pětikilometrový úsek dálnice D7 by se měl u Postoloprt stavět v rozmezí let 2025 až 2027. V rámci dostavby D7 jde o nejdražší a nejkomplikovanější úsek, a proto se bude stavět až jako poslední. Úsek čeká na vydání územního rozhodnutí, s nímž se počítá v příštím roce. Musí se ale vyřešit problematika záplavového území Ohře tak, aby nová dálnice v případě povodně nevytvořila bariéru, kvůli níž by voda nemohla odtékat. V plánech tak došlo na nucené zvednutí dálničního mostu, což přípravu pozdrželo. Technické řešení je ale již dokončeno a zapracovává se do dokumentace.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR