l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Pokročila příprava úseků kolem Slaného

7. 5. 2021
Na tři úseky v souhrnné délce 16,7 km je rozdělena stavba dálnice D7 kolem Slaného. Úseky plánuje ŘSD zahájit v roce 2023. Aktuálně byla u všech tří částí dokončena další fáze projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zároveň se zpracovávají záborové elaboráty a geometrické plány. Také se na základě znaleckých posudků zpracovávají návrhy kupních smluv. Vše tedy směřuje k zahájení výkupů potřebných pozemků.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR