l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Odpočívka získala územní rozhodnutí

15. 2. 2021
Do další fáze se posunula příprava odpočívky Smolnice, která vznikne v km 41,700 – 42,150 budoucí dálnice označené „D7 Chlumčany, zkapacitnění“. Dne 9. 2. 2021 vydal KÚ Ústeckého kraje územní rozhodnutí (zatím nepravomocné) na 18 stavebních objektů (odpočívky, vodohospodářské objekty, elektro a sdělovací kabely, přeložky polních cest, zemní valy). Odpočívka je navržena jako oboustranná. Každou odpočívkou prochází dvě páteřní komunikace, podél nichž a mezi nimi jsou navržena parkovací stání v počtu 26x (včetně 2x ZTP) pro osobní automobily, 3x pro karavany, 4x pro autobusy a 14x pro nákladní automobily. V oddělovacím pruhu mezi dálnicí a odpočívkou je na obou stranách navržen zemní val, který bude bránit vstupu pěších do vozovky dálnice, přičemž na straně k odpočívce bude val zapažen gabionovou zdí. Výška valu bude tři metry a gabionové zdi dva metry. Po dokončení budou tělesa valů ohumusována ornicí a oseta hydroosevem. Odbočovací a připojovací pruhy pro odpočívky budou zřízeny v rámci stavby dálnice D7, která v tomto úseku začne na jaře 2021. KÚ v rozhodnutí stanovil celkem 14 podmínek pro umístění stavby i pro provedení stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR