l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

O stavbě D7 informuje tabule

6. 11. 2020
Elektronická tabule podává na náměstí v Lounech informace o stavbě dálnice, která se začala kolem města stavět v září tohoto roku. Na lounské Mírové náměstí ji nechalo nainstalovat ŘSD, které je investorem stavby dálnice. Ta ve své konečné podobě propojí Prahu s Chomutovem, a právě plánovaným či již budovaným stavbám se tabule věnuje.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR