l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Nejkratší úsek pomůže obci Lotouš

3. 8. 2021
Tři plánované úseky ve středočeské části D7 zahrnují také stavbu mezi exity Slaný-západ a obcí Kutrovice. Ta je se svými 3350 m nejkratším úsekem, ovšem i tak je součástí stavby pětice mostů, z nichž tři tvoří zcela nové mostní objekty a další dva mosty projdou rekonstrukcí. Úsek leží uprostřed mezi stavbami Knovíz – Slaný-západ a Kutrovice – Panenský Týnec. Tyto dva zajistí zkapacitnění I/7 na dálnici D7 ve stejné trase, ovšem část mezi Kutrovicemi a Slaným se ze své stávající stopy odchýlí. Na trase nynější I/7 leží obec Lotouš, která bude po dokončení stavby D7 od dálnice vzdálena a navíc ji bude chránit 600 m dlouhá protihluková stěna. V rámci přípravy stavby již byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení. Také byla zahájena majetkoprávní příprava. Jsou zapracovány všechny geometrické plány a probíhá zpracování znaleckých posudků na cenu. S realizací stavby se počítá v letech 2023 až 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR