l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Na stavbě probíhá vrtání pilot či zakládání mostů

17. 6. 2021
Po zkapacitnění silnice I/7 na obchvatu Loun vznikne další úsek dálnice D7. Proměna stávající silnice na dálnici probíhá prakticky za provozu, a to hned vedle stávajícího dvoupruhu. Jelikož se nebuduje nová trasa "na zelené louce", mohou řidiči detailně sledovat, co se na 6,1 km dlouhé stavbě děje. Např. v pátém kilometru stavby probíhá realizace 300 metrů dlouhé kotvené pilotové stěny, která bude tvořit funkci zajištění zářezu tělesa dálnice. Dále probíhají práce na přeložce a rekonstrukci stávající kanalizace provozované poloviny silnice okolo Loun. V brzké době budou zahájeny práce spočívající v sanaci podloží násypu, který bude tvořen z lehčeného násypů. V neposlední řadě se v plném proudu pracuje na založení mostních objektů a na s tím nezbytně nutném zajištění stavebních jam. 

Na průběh prací v průběhu května se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=8tQb6MIXZXE
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR