l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Na D7 u Loun budují opěry či násypy

5. 11. 2021
Betonáž bočních opěr mostů či navážka vrstev zeminy do budovaných násypů. To je hlavní viditelná aktivita na stavbě dálničního obchvatu Loun. 
Nový 6,1 km dlouhý úsek dálnice D7 vznikne rozšířením stávající silnice I/7. V současné době zde probíhá výstavba čtyř mostů, propustků, odvodnění a lehčených násypů. Na počátku úseku probíhají práce na rozšiřování zářezu, v němž vznikne nová polovina D7. Byla také dokončena betonáž prodlouženého přesýpaného podjezdu pod D7. U mostu přes železniční trať probíhalo armování konstrukce před betonáží opěr. U mostu přes železniční vlečku se chystala betonáž druhé boční opěry (první je již hotová). Na zářijové záběry ze stavby se lze podívat zde: <odkaz na Youtube>.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR