l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Kvůli stavbě D7 začíná přesun hřiště

25. 1. 2021
Plánované rozšíření stávající silnice I/7 na dálnici D7 u Postoloprt na
Lounsku si vyžádá nutný přesun místního fotbalového hřiště. To se posune
o 25 až 30 metrů, přičemž na akci získala radnice dotaci 60 milionů
korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přidělená státní dotace
tak pokryje veškeré finanční náklady. Přípravné práce v podobě kácení
části stromů u nedalekého lesa již byly provedeny. Zhotovitel stavy byl
také vybrán. Stavební práce začnou koncem ledna, přičemž by nové hřiště
mělo být dokončeno v létě roku 2022. Kromě hřiště vznikne také
prostornější a modernější zázemí. Zatímco dosud mohli diváci sledovat
aktéry na zeleném trávníku jen vestoje kolem hřiště, nově budou mít k
dispozici tribunu se zhruba 200 místy. Úsek dálnice kolem Postoloprt se
bude stavět až jako poslední, a to v letech 2025 až 2027. Délka tohoto
technicky náročného úseku činí 4848 m.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR