l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Jízda u letiště bude plynulejší

15. 4. 2021
Bezpečnější a plynulejší provoz poblíž pražského letiště v Ruzyni lze očekávat v nejbližších letech díky stavbě nazvané "D7 Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa". Mimoúrovňová křižovatka se dočká svého rozšíření a uspořádání křižovatkových větví. V současné době probíhá inženýrská činnost za účelem vydání pravomocných SP. Bylo podáno šest žádostí o SP. Předpoklad získání pravomocných SP je do konce roku 2021. Od 1. 10. 2020 byly také zahájeny práce na konceptu VD-ZDS, která je nutná k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zahájení tendru i samotné stavby se předpokládá v příštím roce. Stavba by poté měla trvat dva roky a po jejím dokončení se ze stávající čtyřpruhové silnice stane plnohodnotný úsek dálnice D7. V rámci stavby vzniknou např. čtyři cyklostezky v délce více než dvou km. Nejbližší zástavbu ochrání před hlukem protihluková stěna délky 372 m. Na budoucí podobu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=sXnm9eHrqEw
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR