l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Dostavba dálnice D7 jde kupředu

10. 9. 2020
Nad přípravou a realizací zbylých úseků dálnice D7 se v sídle městského úřadu v Lounech sešli zástupci ŘSD se starosty a zastupiteli dotčených měst a obcí. K dostavbě chybí ještě 27 km z celkových 82 km. Tak dlouhá bude kompletní dálnice D7, která spojí Prahu s Chomutovem. Zkraje příštího roku ubude dalších 4,5 kilometru – začne realizace úseku kolem Chlumčan. V přípravě tak zůstane necelých 23 kilometrů. „V roce 2023 plánujeme postupně zahájit tři stavby mezi současným koncem dálnice u Slaného až po Panenský Týnec. Nejproblematičtějším úsekem zůstává zkapacitnění obchvatu Postoloprt, kde by na základě aktualizovaného povodňového modelu mohlo dojít k zaplavení dálnice řekou Chomutovkou. Navržené řešení si vyžádá aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. Přesto je naším cílem zprovoznit tento poslední úsek dálnice v roce 2027,“ shrnul stručně informace k přípravě dálnice hlavní koordinátor Václav Marvan.
Vzhledem k tomu, že je dálnice D7 jak na území Středočeského, tak Ústeckého kraje přijímána kladně, dá se pomalu hovořit o cílové rovince. Prozatím bezproblémový průběh přípravy tří úseků ve Středočeském kraji potvrdil i ředitel Závodu Praha Tomáš Gross, jehož úsek výstavby finišuje dokumentace pro stavební povolení a brzy zahájí výkupy pozemků. Přes všechna ujištění ze strany ŘSD ČR, že příprava staveb na dálnici D7 je v plném proudu, obávali se někteří zastupitelé budoucího financování. „Na přípravu máme alokované finanční prostředky. Na dostavbu dálnice prostředky najdeme,“ ujistil přítomné Josef Šejnoha z generálního ředitelství ŘSD ČR. Dostavba si vyžádá podle hrubých odhadů ještě asi sedm miliard korun.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR