l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Chystá se betonáž části hlavního mostu

16. 4. 2021
Největším zcela novým mostem na trase stavby D7 kolem Panenského Týnce je ten, který bude součástí jediné mimoúrovňové křižovatky. Na mostě se v březnu připravovala montáž první části bednění (u levé poloviny mostu) mostovky. Tento krok předchází následné betonáži horní části mostu. Vybetonované jsou z poloviny také dva propustky, a to jak na straně blíže Sulci, tak z opačné strany MÚK. Reálné obrysy již dostala také druhá okružní křižovatka nacházející se v sousedství hřbitova, která je součástí MÚK. Na hlavní trase nadále pokračují zemní práce, a to zatím na nově budované (levé) polovině D7. Záběry z průběhu března jsou k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=lI8c2lXUMwE.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR