l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Byla představena další fáze přípravy

1. 7. 2022
Zástupci ŘSD představili v Lounech aktuální stav výstavby dálnice D7 v Ústeckém a Středočeském kraji. Z plánovaných 83,1 km je nyní zprovozněno 48,6 km, v realizaci 10,5 km a dostavět zbývá 24 km. V současné době se v Ústeckém kraji staví dva na sebe navazující úseky v již zmíněné délce 10,5 km. Zkapacitnění obchvatu u Chlumčan uvede ŘSD ČR do provozu v srpnu 2024 a 6 km dlouhou trasu dálnice u Loun v červnu 2023. Právě zde dopravě s vysokou intenzitou nákladních vozidel uleví zprovoznění jízdního pásu ve směru na Prahu, které se uskuteční v říjnu tohoto roku. Řidiči nyní projíždějí stavbou po stávající silnici I/7 ve zúžených jízdních pruzích se sníženou rychlostí 50 km/h. Uvedením do provozu první poloviny stavby se zde také vyřeší komplikovaná zimní údržba.
Technicky složitý úsek vedoucí kolem Postoloprt se nachází nejen v záplavovém území řeky Ohře, ale protínají ho také dvě železniční tratě. K této stavbě byla v lednu 2022 zahájena inženýrská činnost a pokud se podaří získat kladná stanoviska, plánuje ŘSD v říjnu 2022 plánu podat žádost o územní rozhodnutí. Předpoklad zahájení stavby připadá na rok 2025 a zprovoznění 2027.
Ve fázi přípravy jsou také tři zbývající úseky ve středních Čechách. Jedná se o trasu od obce Knovíz až k Panenskému Týnci. U stavby „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ“ od listopadu 2021 probíhá inženýrská činnost a v červenci se předpokládá podání žádosti o stavební povolení. Aktuálně probíhá také příprava archeologického i pyrotechnického průzkumu. Ke stavbě „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“ byla v listopadu 2021 podána žádost o vydání stavebního povolení a byl vybrán zhotovitel pro projektovou dokumentaci. U posledního úseku „D7 Kutrovice – Panenský Týnec“ bylo v dubnu 2022 zahájeno majetkoprávní vypořádání. Zahájení realizace těchto třech staveb je v plánu v roce 2023, uvedení do provozu o dva roky později.
Ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Martin Vidimský dodává: „Kybernetický útok nemá na průběh ani přípravu výstavby dálnice D7 žádný vliv. Termínů se držíme a snažíme se udělat maximum pro jejich zkrácení.“ Doplnil také, že ke zpoždění může dojít u plánovaných oprav, kde se termín zahájení posune o jeden až dva měsíce. Důvodem jsou smlouvy se zhotoviteli, které nyní musí uzavírat znovu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR