l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Byl zahájen výběr stavitele D7 u Chlumčan

29. 6. 2020
Jeden z posledních kroků učinilo 29. června 2020 ŘSD v případě přípravy stavby úseku dálnice D7 u Chlumčan. V tento den totiž bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, jejíž délka činí 4448 m. Úsek D7 bude postaven v kategorii D25,5/100. Zájemci o zakázku mohou předkládat své nabídky do 28. srpna, kdy bylo stanoveno základní datum pro podání nabídek. Nelze však vyloučit, že bude tato lhůta prodloužena. Stavba by měla trvat tři roky a předpokládaná hodnota zakázky je 1,733 miliardy Kč (bez DPH). Úsek ve směru od Prahy přímo navazuje na již dokončenou část D7 tvořenou obchvatem obce Sulec. Ze strany blíže k Chomutovu pak bude navazovat úsek "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu", kde by realizace měla začít během léta.


Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR