l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Začala stavba D7 u Panenského Týnce

17. 9. 2019
V říjnu 2021 se mají projet první řidiči po plnohodnotné dálnici D7 kolem Panenského Týnce. Očekávané rozšíření 3,5 km dlouhého obchvatu městyse na směrově rozdělenou komunikaci se čtyřmi pruhy bylo slavnostně zahájeno. Dokončením bude odstraněno místo s častým výskytem dopravních nehod, které mají opakovaně i tragické následky. Narůstající intenzita provozu na stávající I/7 vede k nutnosti dobudování D7, která zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti. Na stavbě kolem městyse vznikne za 685 milionů celkem 77 stavebních objektů, mezi které patří rovněž vybudování jedné mimoúrovňové křižovatky, která zajistí napojení Panenského Týnce a okolních obcí na novou dálnici. Součástí jsou rovněž tři mosty a protihlukové stěny. Na svém konci se úsek napojí na již dokončený
dálniční obchvat obce Sulec, čímž se prodlouží souvislá délka čtyřpruhové komunikace. Výstavbu dalších dvou úseků D7 plánuje ŘSD zahájit v příštím roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR