l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“

14. 6. 2019
Vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“. Zájem o stavbu tohoto úseku projevilo celkem sedm uchazečů. Předpokládaná cena stavby byla 757,83 milionu Kč (bez DPH). Pod tento odhad podaly své nabídky dvě sdružení firem. Nabídky ostatních zájemců byly vyšší. Nabídky nyní posoudí Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, která ŘSD doporučí vítěze.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR