l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

V trase D7 u Chlumčan se bude kácet

10. 2. 2020
První viditelné stopy budoucí stavby zaznamenají řidiči projíždějící po stávající I/7 u Chlumčan. Počátkem února 2020 vybralo ŘSD firmu, která proveden vykácení vzrostlé zeleně před zahájením realizace stavby. Stromy, keře a náletové dřeviny zmizí v době vegetačního klidu a před hnízděním. Součástí prací je i provedení postřiku pařezů proti obrůstání výhony. Za vykácenou zeleň bude v rámci vegetačních úprav provedena adekvátní výsadba. O zakázku projevili zájem celkem tři uchazeči, přičemž nejvýhodnější nabídku (za 1,83 mil. Kč bez DPH) podala společnost H-REKULTIVACE a.s. Se zahájením stavby téměř 4,5 km dlouhého úseku D7 se počítá v letošním roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR