l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Úsek D7 u Chlumčan má stavební povolení

5. 6. 2020
Jeden ze zásadních mezníků v přípravě dalšího úseku dálnice D7 nastal 4. června. V tento den totiž Ministerstvo dopravy ČR (jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic) vydalo stavební povolení na 26 stavebních objektů u stavby "D7 Chlumčany, zkapacitnění". Povolení (zatím nepravomocné) se vztahuje například na hlavní trasu (délka 4448 m), mosty (celkem šest), středovou kanalizaci, dešťové usazovací nádrže (celkem pět) či protihlukové stěny (dvě v celkové délce 569 m). Ministerstvo zároveň stanovilo 45 podmínek pro provedení stavby. Zahájení stavby se plánuje ještě v letošním roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR