l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U rozšíření obchvatu Loun začalo stavební řízení

13. 8. 2019
Ministerstvo dopravy zahájilo stavební řízení na stavbu D7 kolem Loun. Jedná se o zkapacitnění stávající I/7 v délce 6130 m na dálnici v kategorii D25,5/100. Řízení se týká celkem 30 stavebních objektů, které kromě hlavní trasy zahrnují např. stavbu či rekonstrukce mostů, stavbu protihlukové stěny a středních dělících pásů či úpravu propustků. Projednání dotčených účastníků řízení se uskuteční dne 16. září na Městském úřadu v Lounech.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR