l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

U Panenského Týnce se začne stavět v polovině září

11. 8. 2019
Datum 17. 9. by si měli do kalendářů poznamenat všichni, kteří čekají na dostavbu dálnice D7. Ten den má oficiálně začít rozšíření obchvatu Panenského Týnce. Na stávající dvoupruhové I/7 přibudou dva pruhy, čímž vznikne plnohodnotná komunikace dálničních parametrů. Na místě již proběhlo kácení mimolesní zeleně a náletových dřevin. Na 3,5 km dlouhé stavbě vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka, které poslouží pro napojení města na dálnici. Se zprovozněním stavby se počítá v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR