l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Tendr na stavbu obchvatu Loun se protahuje

5. 8. 2019
Neplánované zdržení nastává v přípravě stavby zkapacitnění obchvatu města Louny. Výběrové řízení na zhotovitele stavby, který stávající silnici I/7 rozšíří na dálnici D7 se čtyřmi pruhy, bylo vypsáno již počátkem května. Termín pro podávání nabídek byl původně stanoven do počátku července. Jenže kvůli opakovaným dodatečným dotazům uchazečů byla lhůta již několikrát prodloužena. Na počátku srpna došlo již k desátému prodloužení, nově lze nabídky podávat do počátku října 2019. Nelze však vyloučit, že tento termín bude konečný. Více než šestikilometrová stavba se má začít budovat ještě v letošním roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR