l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Stavba D7 si vyžádá změnu vedení provozu

20. 5. 2020
Vzhledem k postupu prací na výstavbě úseku dálnice D7 u Panenského Týnce dojde během noci z 20. na 21. 5. 2020 k dlouhodobé změně vedení dopravy. Ta bude ze stávající silnice I/7 převedena na dvou úsecích na značené objízdné trasy, které budou využívány až do zprovoznění dálnice na podzim 2021. Změna je nutná kvůli zahájení budování levého pásu dálnice. Organizace dopravy bude následující: od Prahy až po křižovatku za kostelem sv. Blažeje bude doprava svedena na objízdnou trasu po souběžné komunikaci I/7K, na níž byly provedeny šířkové úpravy a opravy povrchu vozovky, aby komunikace byla vyhovující i pro kamionovou dopravu. 
V navazujícím úseku až po sjezd k čerpací stanici Benzina bude doprava vedena po stávající silnici I/7 s omezením ze tří jízdních pruhů na dva. Od čerpací stanice až po začátek již provozované D7 (obchvat Sulce) bude doprava opět svedena mimo stávající silnici I/7. Jako objízdná trasa bude využíváno sjezdové rameno MÚK Panenský Týnec od čerpací stanice přes nově vybudovanou okružní křižovatku a nájezdové rameno na stávající silnici I/7. Všechny výše zmíněné objízdné trasy budou využívány obousměrně a budou osazeny provizorním dopravním značením.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR