l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Propojení dálnic D7 a D8 už za pět let? Kraj vykupuje pozemky na obchvat Kralup

22. 10. 2018

Dálnice D7 na Chomutov, která je stále nedostavěná, a D8 na Teplice by měla být do pěti let propojena. Propojka by měla vést obcemi kolem Prahy, výrazně by měla odlehčit třeba Kralupám nad Vltavou, kde by měl vzniknout také most přes Vltavu. Stavba vznikne na popud Středočeského kraje, který již začal vykupovat pozemky.

Nápad na propojení dálnic D7 a D8 vznikl již před lety, až nyní přistoupil stát k prvnímu aktivnímu kroku a vykupuje první pozemky. Vykoupené pozemky poslouží stavbě obchvatu Kralup, který je součástí přeložky silnic D7 a D8, kterou schválili zastupitelé v dubnu 2016, ještě za středočeského hejtmana Miloše Petery(ČSSD) : „Přeložka silnic v úseku D7 a D8 je v podstatě propojením D7 a D8, které v důsledku přinese obchvat Kralup nad Vltavou a několika dalších obcí. Vláda odsouhlasila, aby přípravu a realizaci stavby zajišťoval Středočeský kraj a financoval ji Státní fond dopravní infrastruktury,“ prohlásil před dvěma lety Petera. Šlo dokonce až o čtvrtou variantu silnice: „Věřím, že se nám konečně podařilo najít přijatelné řešení, které bude pro okolní obce představovat co nejmenší možnou zátěž. Ze strany obce Středokluky již nebyly zásadnější připomínky, stejně tak i od vlastníků dvou firem, mezi jejichž budovami trasa napojení povede,“ uvedl dále Petera. Rozpočet stavby činí 4,5 miliardy, stavba je rozdělena do tří etap, první by měla přijít na 1,977 miliardy, druhá na 2,115 miliardy a třetí na 0,5 miliardy. Mezi těmito dvěma dálnicemi nyní používají řidiči kamionů 22silnici II/240 a II/101, která vede obcemi Statenice – Černý Vůl, Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Dolany a Kralupy, jde o silnice pro kamionovou dopravu nevhodné. Zejména v Kralupech nad Vltavou vede tato trasa přes obydlené části města. Celá trasa by měla měřit zhruba 18 kilometrů.

Obslouží největší logistický areál

Nová? silnice by měla vést z Úžic, kde je velké množství logistických areálů. Právě zde by mělo vyrůst obří distribuční centrum Mercedes-Benz, které by mělo fungovat jako centrální sklad a které by mělo být dvakrát tak veliké jako současný sklad Amazonu. Dále by měla? vést kolem Kralup (z tohoto města by měla odklonit až polovinu současné dopravy), Dolan, dále Turska, Holubic, Svrkyně až do Středokluk poblíž letiště Václava Havla. Výsledná trasa je prý kompromisem, nicméně  (je uvedeno, že ve většině bude silnice vystavěna na hodně kvalitní orné půdě. V Kralupech nad Vltavou by měl vzniknout také nový most na Chvatěruby. Silnice by měla být dvouproudá o šířce 9,5 metru, v některých místech by měla být řešena jako 2 + 1. Stavba má probíhat ve třech etapách. První etapu představuje silnice ze Středokluk do Kralup, druhou etapu obchvat Kralup, třetí pak napojení na D8 u Úžic. Kraj v současnosti vykupuje pozemky pro druhou variantu, tedy pro obchvat Kralup, první a třetí etapa je ve fázi, kdy je posuzován jejich vliv na životní prostředí.

Přílepy a Tuchoměřice se bránily

Proti výstavbě této silnice protestovali občané Velkých Přílep, kde na podzim loňského roku mohli občané v referendu hlasovat, zda si přejí, aby byla stavbou přeložky dotčena jejich obec a zda má být obcí veden jeden ze sjezdů. V referendu se občané vyslovili proti stavbě, jak se ale zdá, jejich rozhodnutí je vlastně zbytečné, protože stát se nemusí referendem zabývat. Podle radního pro dopravu Františka Petrtýla  se totiž jedná o veřejně prospěšnou stavbu v národním zájmu. Velké Přílepy jsou obcí, která je stavbou dotčena patrně nejvíce, proto patří k nejvýraznějším bojovníkům proti stavbě silnice. Před časem se ozvali také obyvatelé Tuchoměřic, pro které byla další využívaná silnice nepřípustná (vede tudy silnice na letiště a rychlostní R7). Stavbu dala obec   k soudu, který její námitky  přiznal, což kraj napadl kasační stížností. Nakonec se snažil kraj s Tuchoměřicemi dohodnout. Obec totiž napadla trasu silnice až do Turska: „Představitelé obce Tuchoměřice na jednání uznali, že neměli v úmyslu shodit celý projekt  výstavby první fáze obchvatu, ale jen zabránit výstavbě jedné větve napojení na silnici R7 ve svém katastru. Dohodli jsme se, že tedy v projektu zachováme jen druhou větev, která ústí u obce Středokluky, a oni na oplátku podpoří naši snahu o zrušení soudního rozhodnutí,“ prohlásil tehdejší hejtman Petera.

Praha bez okruhu

Připomeňme, že hlavní město Praha přitom stále nemá dokončený okruh, který by měla zatím propojka dálnic D7 a D8 suplovat. Ten by měl být dokončen až v roce 2029, není z něj však postavený ani metr. Okruh je rozdělený do čtyř částí , z D1 do Běchovic o délce 12,6 kilometrů, z Ruzyně na Suchdol, ten by měl měřit 9,4 kilometrů, ze Suchdola do Březiněvse dlouhý 6,7 kilometrů a z Březiněvse do Satalic o délce 13,2 kilometrů. Jen první trasu lze považovat  za schválenou, v ostatních případech se stále vedou diskuse o tom, kudy má  vést. Dotčené obce se se státem dodnes dohadují třeba o tom, zda půjde silnice po povrchu, nebo se pro ni vyhloubí tunel. Termín dokončení v roce 2029 tedy není příliš pravděpodobný.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR