l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Projektanti si poradili s úpravou mostů u Postoploprt

10. 12. 2019
Nejsložitějším úsekem z dosud chybějících částí D7 bude zkapacitnění obchvatu Postoloprt, kde bylo nutné řešit úpravu mostů mimo těleso dálnice, a to v souvislosti s hladinou stoleté vody. Aktualizované modely potvrdily, že se dálnice nachází v záplavovém území při průtoku stoleté vody. Projektanti však již našli řešení v úpravě stávajících i navržených mostů přes řeku Chomutovku, a tak může příprava bezmála pětikilometrového úseku kolem města Postoloprty pokračovat. Na místě současného mostu nad Ohří vznikne nový (dálniční). V jeho blízkosti ještě jeden, po kterém povede nová doprovodná silnice II. třídy. Dálnice povede u soutoku řeky Ohře a říčky Chomutovky. Úsek u Postoloprt je složitý rovněž tím, že dálnice povede v místech, kde stojí fotbalové hřiště a jeho zázemí. Kabiny fotbalistů se proto musí v předstihu zbourat a postavit nové. Celé hřiště se také posune směrem do svahu. Práce na zkapacitnění současného dvoupruhového obchvatu mají začít v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR