l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Pokračuje příprava úseku u Postoloprt

2. 4. 2020
Plánované zkapacitnění silnice I/7 na dálnici D7 v úseku kolem Postoloprt je plánované až jako poslední ze série staveb. Příprava však pokročila, jelikož ŘSD uzavřelo smlouvu na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení. Součástí smlouvy uzavřené 1. dubna je také inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a též majetkoprávní příprava. O zakázku se ve veřejné soutěži ucházelo šest zájemců. Nejvýhodnější nabídku podala firma Pragoprojekt, která uspěla s nabídkou 14,96 mil. Kč. Předpokládaná cena přitom byla 17,40 mil. Kč. Podle nynějších plánů má stavba 4,8 km dlouhého úseku začít v roce 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR