l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Odpočívka u Smolnice nabídne desítky parkovacích míst

4. 2. 2020
Zajištění dostatečného množství parkovacích míst je úkolem ŘSD pro nadcházející léta, kdy budou přibývat nově dokončené úseky dálnice D7. V této souvislosti plánuje ŘSD výstavbu oboustranné odpočívky u Smolnice na Lounsku. Odpočívka je součástí úseku "D7 Chlumčany, zkapacitnění", jehož zahájení se předpokládá ve druhé polovině letošního roku. Stavba odpočívky však začne později. Odpočívka bude disponovat v každém směru celkem 44 stáními pro osobní vozidla, osmi pro autobusy, šesti pro karavany a 28 pro nákladní vozidla.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR