l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Obchvat Loun má stavební povolení

25. 10. 2019
Dne 24. 10. 2019 vydalo Ministerstvo dopravy (jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic) stavební povolení pro úsek stavby "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu" na 30 stavebních objektů zahrnujících např. hlavní trasu, stavbu mostů či středové kanalizace, úpravu propustků atd. Dále pokračuje příprava stavby probíhajícím výběrovým řízení na zhotovitele a dokončováním majetkoprávní přípravy. Předpoklad podpisu smlouvy s vítězným uchazečem je do konce roku 2019. Zahájení stavby, během které dojde ke zkapacitnění 6,1 km dlouhého obchvatu města Louny na silnici I/7 na čtyřpruhovou D7, se předpokládá na jaře roku 2020 a potrvá dva roky.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR