l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Kvůli stavbě dálnice se upraví potok u Chlumčan

2. 7. 2019

ŘSD požádalo Městský úřad v Lounech o vydání stavebního povolení ke stavbě několika vodních děl na úseku budoucí dálnice D7 u Chlumčan. Předmětem vodoprávního řízení je povolení ke stavbě přeložky vodovodu a kanalizace, úpravě meliorací – přepojení přerušených drenážních per a úpravě Smolnického potoka.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR