l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Hřiště se kvůli dálnici zatím nepřesunulo

14. 10. 2019
Postoloprty potřebují kvůli plánovanému zkapacitnění obchvatu (stávající dvoupruhová I/7) přesunout fotbalové hřiště o několik metrů dál. Městu ale chybějí peníze, jelikož akce bude dražší, než se očekávalo. Oproti původním odhadům rekonstrukce nebude stát 30, ale 57 milionů. Původní cena vycházela ze studie, která byla vypracovaná v roce 2008. Dnešní ceny jsou ale znatelně vyšší. Potíž je také se založením stavby nového zázemí hřiště. Nový geologický průzkum ukázal, že podloží je nestabilní, a to až do hloubky dvaceti metrů, což stavbu také prodraží. Problémy se zjistily při přípravě stavby v minulém roce. Letos na podzim již melo být hřiště i se zázemím přesunuté. ŘSD plánuje zahájit dostavbu necelého 4,9 km dlouhého úseku dálnice D7 v roce 2023. Do této doby musí být hřiště přestěhované.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR