l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Dostavba dálnice se přiblížila

16. 2. 2019

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo v přípravě dalších úseků dálnice D7 Praha – Chomutov. Dva by chtělo začít stavět ještě letos, třetí v příštím roce. V Ústeckém kraji by dálnice měla být hotová v roce 2022.

Jako první by se mělo začít stavět u Panenského Týnce na Lounsku, tamní 3,5 kilometru dlouhý obchvat se rozšíří na čtyři pruhy. „Na stavbu D7 Panenský Týnec běží výběrové řízení na zhotovitele, termín podání nabídek je březen,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Předpokládaná cena stavby je 758 milionů korun bez DPH.

Státu chybí u Panenského Týnce vykoupit poslední pozemky, zatím ještě není ani stavební povolení na hlavní trasu. Vše by ŘSD rádo dokončilo v nejbližších měsících, aby se letos mohlo začít stavět. S uvedením do provozu se počítá v roce 2021.

Dálnice D7 u Panenského Týnce má navíc pomoci systému odvádění dešťových vod. Při stavbě nové silnice se počítá s úpravou stávajícího retenčního prostoru u hřbitova, vyčištěním strouhy vedené podél silnice a mezi nedalekou zástavbou, nebo se stavbou nové retenční nádrže na zachycení vod svedených z nové dálnice.

„Potřeba opatření se ukázala loni v červnu, kdy se část Panenského Týnce ocitla po přívalovém dešti pod vodou,“ uvedl starosta Jiří Čížek.

Lidem také pomohou nové protihlukové stěny, jejich celková délka podél dálnice bude bez čtyř metrů jeden kilometr.

ŘSD by v letošním roce chtělo začít stavět také u Loun. Šestikilometrový obchvat města zprovozněný v roce 1999 se má rozšířit na čtyři pruhy.

„Výběrové řízení na stavbu D7 Louny – zkapacitnění obchvatu bude vypsáno ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ potvrdil mluvčí ŘSD Studecký. Investor si nechal v rámci příprav na rozšíření dálnice u Loun zpracovat posouzení stavu čtyř současných mostů. „Všechny jsou v dobrém stavu. K žádnému bourání tedy nedojde. Na základě výsledků z diagnostiky budou na mostech provedeny například opravy izolace, odvodnění, repasování mostních závěrů a ložisek nebo lokální sanace,“ vysvětlil mluvčí ŘSD.

Pokud se začne u Loun stavět ještě letos, půjde spíš o symbolické zahájení v závěru roku. Práce se ve velkém rozjedou až v roce 2020. V příštím roce by se měl začít stavět navazující úsek u Chlumčan a v letech 2021 až 2023 se má rozšiřovat obchvat Postoloprt. Po jeho dokončení bude dálnice v Ústeckém kraji hotová.

Poslední, 16 kilometrů dlouhý úsek kolem Slaného, se má začít stavět někdy po roce 2020. Otázkou je, kdy se na něj najdou peníze. Odhadované náklady činí čtyři miliardy korun. Také z tohoto důvodu se stavba rozdělila na tři dílčí úseky.

V současné době je z budoucí dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem v délce 83 kilometrů hotová polovina. Řidiči jezdí po dálnici mezi Prahou a Slaným a mezi Postoloprty a Chomutovem. Dokončen je také obchvat Sulce na Lounsku. Jako poslední se loni otevřel úsek Bitozeves – Postoloprty.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR