l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

D7 u Loun získala poslední povolení

27. 2. 2020
Ještě završit úspěšně výběr zhotovitele a stroje se mohou pusti do práce. ŘSD má  totiž poslední stavební povolení, které se týká výstavby úseku dálnice D7 kolem Loun. ŘSD získávalo povolení postupně. Ze čtyř SP chybělo jediné, a to týkající se přestavby křižovatky Louny-západ. Ve směru na Zeměchy (na krajské silnici II/225) vznikne nový kruhový objezd, z něhož povede na D7 (ve směru na Prahu) nový nájezd. Druhý kruhový objezd na zmíněné křižovatce v opačném směru na Most je již vybudován z minulosti. Obchvat města byl v polovičním dálničním profilu uvedený do provozu na podzim roku 1999. V roce 2020 začne jeho rozšíří na čtyři pruhy. Zprovoznění 6,1 km dlouhé části D7 se poté předpokládá v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR