l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

D7 u Loun chce stavět deset firem

14. 1. 2020
Celkem deset nabídek eviduje ŘSD po vypršení termínu pro předložení cenových návrhů na stavbu dálnice D7 kolem Loun. Zkapacitnění tamního dvoupruhového obchvatu města v délce 6,1 km je další ze staveb, které jsou na úseku mezi Prahou a Chomutovem v přípravě. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem Eurovia+Herkul, které by stávající silnici I/7 zkapacitnilo na dálniční parametry za 773,3 mil. Kč (to činí 79,2 % předpokládané hodnoty zakázky). Nyní proběhne vyhodnocení nabídek, přičemž zahájení stavby se předpokládá v první polovině roku 2020. V letošním roce se počítá ještě se zahájením stavby D7 u Chlumčan. Práce pak budou pokračovat na úseku kolem Panenského Týnce, který je od loňského roku již v realizaci.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR