l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

D7 u Chlumčan čeká na povolení

1. 3. 2020
Důležitý krok k získání stavebního povolení byl učiněn v přípravě úseku D7 u Chlumčan. Ministerstvo dopravy zahájilo územní řízení na 26 stavebních objektů, mezi které se řadí například hlavní trasa, mosty, středová kanalizace, dešťové usazovací nádrže či protihlukové stěny. Ústní projednání v rámci zahájeného územního řízení se uskuteční 31. března v Lounech. Zhruba 4,5 kilometru dlouhý úsek by se měl začít stavět ve druhé polovině letošního roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR