l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Chystá se přestavba odpočívky u Netovic

20. 3. 2020
Kolem budované D7 je potřeba zajistit dostatečné množství parkovacích kapacit. Z tohoto důvodu se ŘSD zaměřuje na přípravu nových i nutnou přestavbu současných odpočívek. Dne 18. 3. 2020 zahájil Stavební úřad Slaný územní řízení na stavbu „D7 - odpočívky Netovice - pravá odpočívka“. Tato odpočívka má mít celkem 72 parkovacích míst. Stavba zahrnuje přestavbu a rozšíření plochy areálu stávající odpočívky s čerpací stanicí pohonných hmot, která je nyní napojena na silnici I/7 (budoucí D7). Součástí jsou také chodníky či dětské hřiště. Územní řízení se týká celkem 16 stavebních objektů. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska (účastníci řízení své námitky) a veřejnost připomínky do 28. 4. 2020. Odpočívka leží na 6,5 km dlouhém úseku D7 mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ, jehož stavba se plánuje v letech 2023 až 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR