l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Hřiště se kvůli dálnici zatím nepřesunulo

14. 10. 2019
Postoloprty potřebují kvůli plánovanému zkapacitnění obchvatu (stávající dvoupruhová I/7) přesunout fotbalové hřiště o několik metrů dál. Městu ale chybějí peníze, jelikož akce bude dražší, než se očekávalo.

Začala stavba D7 u Panenského Týnce

17. 9. 2019
V říjnu 2021 se mají projet první řidiči po plnohodnotné dálnici D7 kolem Panenského Týnce. Očekávané rozšíření 3,5 km dlouhého obchvatu městyse na směrově rozdělenou komunikaci se čtyřmi pruhy bylo slavnostně zahájeno.

U rozšíření obchvatu Loun začalo stavební řízení

13. 8. 2019
Ministerstvo dopravy zahájilo stavební řízení na stavbu D7 kolem Loun. Jedná se o zkapacitnění stávající I/7 v délce 6130 m na dálnici v kategorii D25,5/100.

U Panenského Týnce se začne stavět v polovině září

11. 8. 2019
Datum 17. 9. by si měli do kalendářů poznamenat všichni, kteří čekají na dostavbu dálnice D7. Ten den má oficiálně začít rozšíření obchvatu Panenského Týnce.

Tendr na stavbu obchvatu Loun se protahuje

5. 8. 2019
Neplánované zdržení nastává v přípravě stavby zkapacitnění obchvatu města Louny.

Úseky D7 u Slaného získaly územní rozhodnutí

22. 7. 2019
Všechny tři plánované úseky dálnice D7 v blízkosti Slaného mají pravomocné územní rozhodnutí.

Platnost posudku EIA na úsek kolem Postoloprt byla prodloužena

19. 7. 2019
Dne 17. 7. 2019 prodloužil odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje platnost stanoviska EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí) o pět let, tedy do 17. 7. 2024.

Kvůli stavbě dálnice se upraví potok u Chlumčan

2. 7. 2019
ŘSD požádalo Městský úřad v Lounech o vydání stavebního povolení ke stavbě několika vodních děl na úseku budoucí dálnice D7 u Chlumčan.

Vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“

14. 6. 2019
Zájem o stavbu tohoto úseku projevilo celkem sedm uchazečů.

Průzkum odhalil sesuvné území pod budoucí dálnicí

12. 6. 2019
Geologický průzkum, který probíhal v místě budoucí dálnice D7 Praha – Chomutov u Chlumčan na Lounsku, odhalil sesuvné území.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

6. 6. 2019
Počátkem května 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „D7 Louny, zkapacitnění“.

Dostavba dálnice se přiblížila

16. 2. 2019
Stát vypsal tendr na zhotovitele dálničního úseku u Panenského Týnce.

D7 má být hotová do šesti let

5. 12. 2018
Dokončení trasy je pro stát dopravní prioritou nejbližších let v Ústeckém kraji.

Dálnice D7 se začne rozšiřovat

20. 11. 2018
Nedokončená dálnice D7 z Prahy do Chomutova se zase o něco rozšíří. Už v příštím roce plánuje ŘSD její zkapacitnění u Panenského Týnce a u Loun.

Propojení dálnic D7 a D8 už za pět let? Kraj vykupuje pozemky na obchvat Kralup

22. 10. 2018
Dálnice D7 na Chomutov, která je stále nedostavěná, a D8 na Teplice by měla být do pěti let propojena. Propojka by měla vést obcemi kolem Prahy, výrazně by měla odlehčit třeba Kralupám nad Vltavou, kde by měl vzniknout také most přes…

Chtějí dálniční policii

10. 10. 2018
U Lubence vznikne sídlo policie pro dálnici D6. Žádají ho i v Postoloprtech. Lounsko a Žatecko - Obec Lubenec na Podbořansku díky výstavbě dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary získá zajímavý benefit.

Kvůli stavbě dálnice D7 musí v Postoloprtech posunout fotbalové hřiště

25. 2. 2018
Stavbě dálnice D7 okolo Postoloprt stojí v cestě fotbalové hřiště, to se proto musí posunout.

Dálnice u Panenského Týnce je blíž, ŘSD požádalo o povolení

24. 2. 2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) požádalo Městský úřad v Lounech o vydání stavebního povolení k některým stavbám dálnice D7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce.

Silničáři musí nechat znovu posoudit vliv části dálnice D7 u Chlumčan na životní prostředí

6. 2. 2018
Silničáři musí přepracovat tzv. dokumentaci EIA na stavbu úseku dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku.

Cesta ze severu Čech do Prahy zrychlí. Silničáři v létě otevřou část dálnice D7

2. 1. 2018
Ředitelství silnic a dálnic zprovozní čtyři kilometry dlouhý úsek mezi Postoloprty a Bitozevsí.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR